copyright

De foto’s en tekst op deze site zijn auteursrechtelijk beschermt en mogen zonder toestemming niet gebruikt worden voor enerlei doel. Inbreuk op auteursrecht is een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) . Tegen degene die inbreuk pleegt op mijn auteursrecht zullen strafrechtelijke stappen worden ondernomen.